Algemene Voorwaarden

Samenwerkende Vakfotografen Nederland

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u hier door Algemene Voorwaarden DuPho

Aanvullende Algemene voorwaarden Fotografie by Debby
Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Fotografie by Debby houdt zich het uitdrukkelijke recht voor, het door haar vervaardigd fotografisch werk voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.
Fotograferen met eigen camera of met mobiele telefoon is niet toegestaan tijdens mij werk.
Auteursrecht 
Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe.
Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Bij aanschaf van digitale ‘high resolution’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.

Fotosessie 
Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt de fotograaf altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra de fotograaf een bevestiging heeft gestuurd. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze binnen 5 dagen contact op met de fotografe.
Na de fotosessie stelt Fotografie by Debby klein formaat afbeeldingen beschikbaar met watermerk in een online galerij, het is ook mogelijk om deze in de fotostudio te komen bekijken. Hier kan de klant een keuze uit maken afhankelijk van het pakket.
Mocht de fotoshoot niet zijn geslaagd, maken we een nieuwe afspraak. De fotoshoot wordt op dat moment wel betaald, een nieuwe afspraak wordt ingepland.
Willen kinderen om welke reden dan ook niet meewerken aan de fotosessie, dan heeft u geen recht op een herkansing. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat de kinderen meewerken aan de fotosessie.
De foto’s worden altijd binnen 3 weken in een online galerij geplaatst. Daarna kunnen bestanden worden uitgekozen of fotoproducten worden nabesteld.

Producten 
Indien canvas, fotoafdrukken of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotografe. De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleur weergave op het beeldscherm van de klant.
Fotoproducten worden besteld nadat de betaling van de klant is ontvangen. Reeds bestelde fotoproducten kunnen niet worden geannuleerd.

Betaling. 
Direct na de reportage rekent u de fotoreportage af. Dit gaat om het basistarief voor een fotoshoot.
Je ontvangt altijd een factuur. De factuur wordt per mail verzonden.
De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is.
Tot 1 jaar na de datum van de reportage zijn nabestellingen mogelijk.

Reiskosten. 
Buiten zevenaar worden ten alle tijde reiskosten in rekening gebracht, afhankelijk van de soort fotografie. Behalve bij bruidsfotografie hierbij zitten de reiskosten inbegrepen in het pakket.
Cadeaubonnen 
Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen
Cadeaubonnen van Fotografie by Debby zijn een half  jaar geldig en alleen bij mijn fotostudio verkrijgbaar. Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen tegen een geldbedrag en zijn niet overdraagbaar. Verkopen van een bon is niet toegestaan.

Annuleringsvoorwaarden. 
In geval van ziekte of een andere goede reden is het mogelijk om een afspraak te verzetten. Mocht de afspraak geannuleerd worden binnen 5 dagen voor de fotoreportage dan breng ik geen kosten in rekening. Als er op een dag voorafgaand aan de fotoshoot of op de dag zelf wordt geannuleerd, wordt 100% in rekening gebracht. Uiteraard kan de afspraak wel kosteloos worden verzet binnen een termijn van 4 weken. Hiervoor worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.
Annuleren kan alleen schriftelijk of per mail. Wanneer dit niet het geval is zal Fotografie by Debby de gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij.
Bij reservering van de trouwdatum zijn reserveringskosten verschuldigd van €150,- Deze kosten worden verrekend met het eindbedrag.

Aansprakelijkheid.
Fotografie by Debby 
is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd.
Het is niet toegestaan om gekochte prints te scannen en hier zelf fotoproducten mee te bestellen.

Privacy en persoonsgegevens.
Fotografie by Debby zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

Fotografie by Debby

www.fotografiebydebby.nl / info@fotografiebydebby.nl
Debby van Cleef – Ambachtstraat 11 – 6905DD  Zevenaar
06 22973818
KVK 62913077 –- BTW nummer NL163228395B02 – IBAN NL79RABO0302600124

 

Aanvullende voorwaarden voor bruidsfotografie;

Dank u voor de offerte aanvraag voor het fotograferen van uw Bruiloft.
Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met Fotograaf de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft Fotograaf u gegeven of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:
1. Opdrachtbevestiging
2. Offerte
3. Aanvullende voorwaarden
4. Algemene voorwaarden Dupho. Zie website www.fotografiebydebby.nl

Wijziging datum. 
Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt [ 50 ]% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

Annulering. 
De opdracht kan door u of de opdrachtgever (=wederpartij) tot het aantal overeengekomen dagen voor de trouwdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen [180 ] en [ 60] dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan [ 60] dagen voor de trouwdatum is de wederpartij het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Fotograaf verschuldigd.
Ziekte: indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Fotograaf zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Fotograaf.

Aard van de reportage. 
Ondanks de ervaring van Fotograaf en het feit dat Fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan Fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.
Dit document wordt ter beschikking gesteld door DuPho. 

Technische problemen. 
Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan Fotograaf verschuldigd.
Overmacht. 
In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Beeldselectie. 
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

Akkoord producten. 
Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30 dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Fotograaf deze –voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien Fotograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zullen eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

Auteursrechten. 
Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden, voor Awards worden ingestuurd en gebruikt worden op social media.

Betaling. 
Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Fotograaf om aanbetaling van het overeengekomen bedrag.
Bij volledige betaling van de factuur zal Fotograaf de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald zijn, mag Fotograaf levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden.
Dit document wordt ter beschikking gesteld door DuPho. 

Fotografie by Debby
www.fotografiebydebby.nl / info@fotografiebydebby.nl
Debby van Cleef – Ambachtstraat 11 – 6905DD  Zevenaar
06 22973818
aangesloten bij DuPho  www.dupho.nl